"Tokovi"
Časopis “Tokovi” – Razura Milića iz Bjelica prilikom napada Numan paše Ćuprilića na Crnu Goru
3 listopada, 2021
Aleksandra Milić – Miris žene
12 veljače, 2022