Milići iz Bjelica

Kroz te lješe dobar junak leti što Taraboš može zauzeti! Uzor junak i strašna momčina, Viče vojska: "Gledajte Gorčina!" Div junaka iz sela Bjelica, kako svoga ne zaklanja lica, prezimenom Miliću se zvaše, On sa sabljom u boj letijaše"PODVIZI STARIJEH JUNAKA

GRB MILIĆA

Grb Milića novijeg je datuma. Najzahvalniji bratstvenik za njegovu izradu je Čedomir Petrov iz Nikšića, koji godinama živi u Budvi. Grb je urađen u četrdeset istih primjeraka a rad je slikara Vitomira- Vita Lekića.  Grb je vezan za Orloviće sa kojima Milići iz Bjelica imaju neraskidivu vezu odnosno vode porijeklo. Osnova  je Grb Orlovića koji se nalazi u Londonskom grbovniku, a potiče iz 1595 godine.  Takođe, Grb Milića se nalazi i u Beograskom grbovniku. Na Grbu preovladava crna boja koja simbolizuje postojanost, ali isto tako tugu i bol. Orao na grbovima potiče iz Rimskog carstva i predstavlja jedan od najčešćih grbova u Haraldici. Oduvijek je kako kažu autori smatran simbolom slobode, a simbolizuje još i dostojanstvo, poštovanje, snagu, visinu i dominaciju.  U slovenskoj mitologiji smatra se božjom pticom i vezuje se za vrhovna božanstva, vladare, plemiće i ratnike. Na našem grbu takav orao je raširenih krila u uzletu - akciji, stvaranju, ostvarenju.  Polijeće sa zvornika Crkve Presvete Bogorodice u Dubu, stavljajući je što ona i jeste u centar istorije bratstva i pokazajući da je izabrao, za stanište, vrh zvornika ove svetinje, gdje će mu  zaštitu za sve nevolje pružiti nebo.

Štit u heraldici predstavlja vlast i autoritet, na grbu dodatno posjeća da su naši slavni preci, iz crkve, branili svoju i slobodu Crne Gore.

Prolivena krv i upisana 1714 godina simbolizuje najznačajniji i najtragičniji datum iz istorije bratstva Milić, datum kada su u borbi za slobodu i otečestvo, u crkvi hrabro život izgubili: znameniti vojvoda Milija, njegov sin vojvoda pop Vuksan i još sedam bratstvenika.

Heraldički, građevina ili objekat na grbu, predstavljaju umjetnički izražaj, tako da bi to značenje imala i naša crkva. Ne zanemarujući ovu činjenicu, odnosno, poštujući heraldičke principe, crkva u svemu može biti umjetnički izražaj, ali je ona zauzela centralno mjesto u grbu iz drugih, posebnih i uzvišenih razloga. Njeno postojanje i slavna istorija koji traju preko trista godina, duboko su usađeni u biću svakog bratstvenika i nema nikakve dileme da je postala vječnosti izvor. sa koga će se sve buduće generacije napajati najvećim ljudskim i duhovnim vrijednostima. Dvije zastave simbolizuju kontinuitert našeg bratstva u dugovjekovnoj istroiji Crne Gore.

Krstaš barjak, iznad orlove glave je najpoznatija crnogorska zastava.  Najduže je bila u upotrebi i dugo vremena je bila, i državna, i vojnička. Kroz vjekove je doživjela razne izmjene i modifikacije, ali je ova, izrešetana kuršumima na Vučjem Dolu, ostala simbol crnogorske junačke borbe za slobodu, zalivene krvlju njenih najboljih sinova.

Lenta ispod grba je u bojama državne zastave Knjaževine i Kraljevine Crne Gore (1905-1918). Trobojku su imali mnogi narodi i ona je oduvijek simbolizovala borbu za slobodu naroda. Crvena boja simbolizuje krv, uzdanje u sebe i junaštvo svoje. Plavetna boja simbolizuje nebo, a bijela zemlju. Takva lenta najbolja je podloga za tekst koji je na njoj  napisan.

Orginalni Grb je oslikan na čistoj prirodnoj koži i urađen je kako sam i naveo u četrdeset primjeraka od kojih dva imaju u mojoj porodici.