Milići iz Bjelica

I Milića crkva u Bjelice, Još kroza nju vire puškarnice, Tu pogibe osam Orlovića, od krvave sablje Ćuprilića…. “Gorski presto“

SENATORI I SERDARI


SENATORI:
1. Vojvoda Vukan (Vuksan) Borov
2. Janko Vukanov (Vuksanov)

 

SERDARI:
1. Mekoje Ukotin Milić

KNEZOVI


1. Vuksan Ivanov Milić- Bjelice (1631)
2. Savo Lukin, Bjelički knez (1831)
3. Radonja Milić
 

GUVERNADURI


1. Vuksan Milije Milić (1589,1570)
2. Milić Turelja – Turo  

KNEZOVI


1. Vuksan Ivanov Milić- Bjelice (1631)
2. Savo Lukin, Bjelički knez (1831)
3. Radonja Milić