Milići iz Bjelica

I Milića crkva u Bjelice, Još kroza nju vire puškarnice, Tu pogibe osam Orlovića, od krvave sablje Ćuprilića…. “Gorski presto“

SENATORI I SERDARI


SENATORI:
1. Vojvoda Vukan (Vuksan) Borov
2. Janko Vukanov (Vuksanov)

 
SERDARI:
1. Mekoje Ukotin Milić