Milići iz Bjelica

I Milića crkva u Bjelice, Još kroza nju vire puškarnice, Tu pogibe osam Orlovića, od krvave sablje Ćuprilića…. “Gorski presto“

BJELICE

foto by: Stevan Pješčić - Nikšić

Bjelice u Katunskoj Nahiji (Stara Crna Gora)

Ovo pleme se velikom duzinom granici na jugu i jugozapadu, Cucama, najprije na sjeveru, a Bjelička međa polazi od pomenute tromeđe Ceklicke, Cucke i Bjeličke ka planini Kurjaniku,  pa preko visokih brda i glavica Vilinjaka, Ljubine Gomile, Strmoglavice, Milunove Borine i Siskovog Brijega. Granica se dalje proteze od prema Planiničkom ždrijelu, prema planini "Planiniku" gdje nastaje sjeverna granica prema plemenu Ozrinići. Na istoku se nastavlja preko visova Miakova osoja, Mrguda, Grujina Prisoja i izlazi na brdo Dos vise Kčeva i skreće na jugoistok i jug na vrh Potočine i Lisačke lake pa preko Čevskog lisca njegovom osojnom bandom i Pješivaca pored kosače na brdo Kosmaticu gdje počinje Lješanska nahija, Granica dalje se nastavlja istočnim vijencem Stavora preko Veljeg I Malog Točila i izlazi na veliku Gredu Crnijelji.

Juzna strana Crnijelji je na tromeđi Bjelica, lješanske nahije i Riječke nahije prema kosijerima i ide cijelom dužinom preko visokih brda i glavica Šumerečkih ka Goloj Glavi, Malom Počivalu, Ceru i Suhopločama na planinu Sinsic…

Najglavnija Bjelička naselja

DUB On se dijeli na tri "sela" i na nekoliko manjih naselja od po jedne i dvije kuće, koja Dubljani ne označavaju naročitim terminom, nego ih zovu prosto njihovim imenima. "Sela" su podignuta po ivicama od nekoliko manjih dolova i dolaca, koji su neposredno jedan do drugoga, a ostala su naselja vezana za pojedine manje dolove i novijega postanka: naseljena iseljenicima iz glavnih sela. Na sjeveru je najprije "selo" Dub (sa 8 "kuća"), a u njegovoj blizini mala naselja: Gvozd (1 "kuća"), Jasen (1 "kuća") i Ornice (1 "kuća"), koja se takođe računaju u "selo" Dub. Dalje je na jugu "selo" Brijest, Gornji i Donji (6 "kuća"). Još je dalje na jugu selo Rešna (Bjelice samo tako izgovaraju, mjesto Resna), sa 12 "kuća", a južno i jugoistočno od nje su mala naselja koja takođe spadaju u "selo" Rešnu (u širem smislu): Donji Do (1 "kuća"), Pod Miloševu Stranu (1 "kuća"), Popanjska Laka (1 "kuća"), Klonšora (2 "kuće"), Milatkov Do (1 "kuća") i Duga Dolina (2 "kuce"). U cijelom naselju Dubu stanuje samo jedno brastvo, Milići, koje se dijeli na dvije glavne grane. U "selima" Dubu i Brijestu sjedi grana "Milići" u užem smislu (sa ograncima: Popovićima, Todorovićima i Ivanovićima), a u Rešni grana Vukčevići sa užim prezimenima: Perovići ili Kostovići, Vujadinovici ili Martinovići i Bogdanovići.

PREDIŠ je drugo glavno bjeličko naselje, na sjeveroistoku od Duba. Dijeli se na tri "sela", koja su isto onako kao i "sela" u Dubu poređana oko dolova i dolaca, koji čine grupe od susjednih ulegnuća. Najdalje je na sjeveru "selo" Pejovići sa 26 "kuća"; jugozapadno su od njega Abramovići (16 "kuća"), a na jugu "selo" Andrići sa 20 "kuća". U Andriće spada i malo naselje Ovsišta (4 "kuće"), koje je na jugu od njega. - U svima ovim naseljima žive brastva, koja su zajedničkog porijekla (od dva brata) i "sela" se zovu svako po svome bratstvu. U Pejovićima živi samo brastvo toga imena, čiji su rodovi: Jovanovići, Boškovici i Nikolići. U Abramovićima pored bratstva Abramovića (15 "kuća") ima i 1 "kuća" malog brastva Milinića. U Andrićima s Ovsištima samo je bratstvo Andrići, koje se dijeli na Vukoviće, Crvenice (Crveničane) i Mrvaljeviće.

LJEŠEV STUP je "selo" na sjeveru od Prediša, najsjevernije bjeličko naselje. Kao i druga do sada pomenuta bjelička "sela", i ono je razmješteno oko povećeg broja dolova, koji su sve jedan do drugoga i u tijesnoj vezi među sobom. U selu stanuju dva srodna brastva: Popivode (20 "kuća") i Kuzmani (3 "kuće").

MALOŠIN DO je "selo" na sjeveroistoku od Prediša. Sve su seoske kuće "na jednom mjestu, krajem dola koji se zove Malošin Do". U selu su tri brastva različnog porijekla: Mrvaljevići (1 "kuća"), Vujoševići (6 "kuća") i Bekovići (5 "kuća").

UBLICE su na zapadu od Duba i nalaze se između dva velika brda, Gaja i Debelog Brijega. Kuće su im po ivicama i stranama dva susjedna dola: Ubličkog Dola i Dolova. Po tome se i dijele na dva "sela": u prvom dolu su Ublice (sa 4 "kuće" Ćetkovića i 10 "kuća" Pravilovića) a u drugome Dolovi (sa 1 "kućom" Pravilovića). Oba su ublička brastva, Ćetkovići i Pravilovići, jednoga porijekla, starinom Mileševići. Neki od Pravilovića zovu se i užim prezimenima: Bajovići i Vukićevići.

DIDE su, kao i Ublice, na zapadu od Duba. Dijele se na dva "sela". Glavno "selo" su Dide i za njih se redovno kaze "selo", "u selo su zemlje…" itd. U tome "selu" su 2 "kuće" Draškovica i 8 "kuća" Vujića. Drugo je "selo" (za koje se rijetko kaže da je "selo") na jugozapadu od prvog, Stankova Kamenica, sa 2 "kuće" Draškovića. Oba bratstva, Draškovici i Vujići, istog su porijekla i takođe, kao i Ubličani, imaju staro zajednicko prezime Mileševići.

TOMIĆI je južno bjeličko naselje i zahvata cijelu sjeveroistočnu podgorinu planina: Čelinca, Oporca i Sinsića. Dijele se na osam "sela", koja su sva po dolovima ili kraj neke grupe od manjih dolova i dočića. Gotovo u sredini je "selo" Tomići (3 "kuće" Ivanovića i 5 "kuća" Vušurovića) kod crkve. Uz njega se računa i mjesto Ljug Gornji sa 1 "kućom" Ivanovića. Na sjeveru je od "sela" Tomića Pustaš sa 2 "kuće" Ivanovića i 2 "kuće" Vušurovića. Još dalje su na sjeveru Lisački Dolovi sa 4 "kuće" Vušurovića i 1 "kućom" Ivanovića. Ispod Čelinca su: najprije i sjevernije, Podlunjic (9 "kuća" Ivanovića), a južnije Čelinački Dolovi (2 "kuće" Vušurovića). Još dalje su na jugu, ispod planine Oporca, Oporački Dolovi (3 "kuće" Vušurovića), do njih na jugoistoku Kamenice (3 "kuće" Vušurovića), a najdalje na jugu, ispod Radojeva Brijega, Vlaške Rupe (2 "kuće" Ivanovića). - Kao što se iz navedenog vidi, u Tomićima žive dva bratstva, Ivanovići i Vušurovići. Ona su među sobom blisko srodna, jer vode porijeklo od zajedničkog, poznatog, pretka.

MIKULIĆI su na sjeveroistoku od Tomića, između planina Stavora i Crnijelji. Imaju dva "sela": Mikuliće ispod Stavora i Predojevicu ispod Crnijelji. Oba su po ivicama i po stranama od po nekoliko dolova i dolaca. U "selu" Mikulićima sjede: 17 "kuća" Vujovića, 4 "kuće" Vukčevića, 6 "kuća" Bracanovića i 2 "kuće" Šaranovića; a u Predojevici: 9 "kuća" Vujovića i 1 "kuća" Vukčevića. - Svako od imenovana četiri brastva, Vujovići, Vukčevići, Bracanovići i Šaranovići, zasebnog je porijekla.

 

Emisija o našim krajevima

Cuce, interesantan prilog RTS

 

We’re sure that staying out of trouble when composing

This will allow you to organize the content you’ll have to compose and give

It’s also wise to be sure you get your job done and that you take the additional measures that are essential to assist you get up your grades during the course of this essaywriters program.

it structure.

essays is something everybody would need to avoid. You must check out the book of ra classic kostenlos spielen.