Milići iz Bjelica

I Milića crkva u Bjelice, Još kroza nju vire puškarnice, Tu pogibe osam Orlovića, od krvave sablje Ćuprilića…. “Gorski presto“. Make your life better with the bookofraclassickostenlos.

KOMITSKE VOJVODE

 

Kao neprikosnoveni borci za pravo, čast i slobodu Crne Gore porodica Milić sa svim svojim ograncima dala je u borbi sa srpskim trupama i domaćim izdajnicima 1918 godine svoju čestitu krv. To ne smije biti zaborvljeno. Krv su položili i mnogi drugi bratstvenici i plemanska braća. Iako se danas istorijski na različite načine tretiraju svi životi koji su pali za neodržive ideale u stvaranju Kraljevine SHS, što je i kasnije potvrdila FNRJ,  koja se nakon više državnih tvorevina raspala u krvavi bratoubilački rat i pretočila 2006. godine u prvobitni oblik (DRŽAVU CRNU GORU) žalimo za svim onim koji su u svim okupacijama, vjerujući u sulude ideje položili svoje živote u tuđoj zemlji i postali - "okupatori". Životu čovjeka ništa nije ravno a hrabro je jedino položiti život za svoju zemlju  i za svoju porodicu. Komitski vojnici koje je,  kako je to i poznato predvodio Krsto Popović, naizgled zaboravljeni oživjeli su i danas žive u istoriji Crne Gore i njene slobode.

Poznato je, kako sam to čuo od jednog starog crmničanina da ljudi umiru dva puta i to onda kada umru biološki i kada ih ljudi zaborave. Komitski junaci živjeće dok postoji Crna Gora, malo li je.

U ovom dijelu želim da Vam navedem nekoliko Komiitskih vojvoda i to:

 Andrija Jovanov Milić ( rođen 1985 - datum smrti nije poznat), u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje učesnik je Božićnog i Petrovdanskog ustanka 1919 godine; Poručnik crnogorske vojske i gerilski ratnik protiv prisajedinjenja KSHS.  Kuća mu je zapaljena septembra 1919. godine u Bjelicama od strane Stojana Popovića zajedno sa kućama drugih komita i to: Sava M. Milića, Pera B. Milića, Milana  K. Milića, Janka T. Milića, Boška Đ. Milića, Lazara - Laza A. Milića...

Milan K. Milić (rođen 1894 - datum smrti nije poznat), u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje učesnik je Božićnog i Petrovdanskog ustanka 1919 godine; Njegova kuća je zapaljena  u Dubu. Njegovu su ženu tukli i primoravali da oda muža a zatim im tukli i ubili dijete staro 10 godina.

Ilija Andrijin Milić (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, uhapšen oktobra 1919 godine.

Lazar Lazo Andrijin Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine, vodnik crnogorske vojske, izbjegao za Italiju.

Blažo Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, vodnik crnogorske vojske, izbjegao za Italiju.

Pero Boškov Milić (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine.

Božo Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, vodnik crnogorske vojske, izbjegao za Italiju. Bio pod direktnim starješinstvom Krsta Zrnova Popovića.

Đuro Dragojev Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, zarobljen 26 novembra 1919. godine u rodnim Bjelicama.

Boško Đ. Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine, njegova kuća zapaljena je septembra 1919. godine;

Bogdan Đurov Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, zarobljen oktobra 1919. godine u rodnim Bjelicama.

Savo Ilijin Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine.

Savo M. Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine.

Drago J. Milić,  ( rođen 1870 - datum smrti nije poznat), u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine; imao je čin oficira, poručnik crnogorske vojske, uhapšen 27 januara 1920 godine a oslobođen dekretom regenta Aleksandra dana 28. novembra 1920 godine.

Milan K. Milić, ( rođen 1894 - datum smrti nije poznat), u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje učesnik je Božićnog i Petrovdanskog ustanka 1919 godine;

Drago Markov Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine.

Milo Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, izbjegao za Italiju.

Periša N. Milić,  ( rođen 1967 - datum smrti nije poznat), u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, uhapšen 27 januara 1920 godine a oslobođen dekretom regenta Aleksandra dana 28. novembra 1920 godine.

Marko Petrov Milić, ( rođen 1890 - datum smrti nije poznat), u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, oficir i poručnik crnogorske vojske,  uhapšen 27 januara 1920. godine a oslobođen dekretom regenta Aleksandra dana 28. novembra 1920. godine;

Đuro Ristov Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, oficir i poručnik crnogorske vojske;

Stevo Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine, oficir i poručnik crnogorske vojske, izbjegao u Italiju, đe je u Gaeti bio u sastavu crnogorske vojske u egzilu (1919-1921) u III odjeljenju, III mitraljeske čete, III bataljona (komandir Stevan Pavlović);

Radovan Šćepanov Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine, uhapšen oktobra 1919. godine;

Janko Todorov Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine;

Tomo Milić, (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919 godine, izbjegao u Italiju, đe je u Gaeti bio u sastavu crnogorske vojske u egzilu (1919-1921), potporučnik crnogorskih trupa;

Bogdan Zaviše Milić,  (bez podataka o rođenju i smrti) u Dubu, Resna - Bjelički srez - Cetinje, učesnik je Božićnog ustanka 1919. godine;

Poznato je i ako nemamo dovoljno podataka, neke od njih navodi Živko Andrijašević u svojim knjigama o Komitima,  da su u gerilskom ratu protiv srpskih okupacionih trupa učestvovali i:

Jovan Milić Milutin Savov Milić Petar Savov Milić Rako Savov Milić Đuro Krstov Milić Radovan Đurov Milić Lazar Andrijin Milić Periša N. Markov Milić Đuro Dragojev Milić  Marko P. Milić ( Zagreda) Bogdan Živojinov Milić Jovan M. Milić (Limljani) Đuro Perov Milić (Limljani)

Iz drugih bratstava u Crnoj Gori sa istoimenim prezimenom - MILIĆ, živote su položili prema podacima kojima raspolažemo i: Milić Spasoje( Kuči), komandir, major crnogorske vojske Međutim, postoje tu još određeni podaci koji bi trebali biti zapisani a komitska priča dopunjena u skladu sa zaslugama koje smo od njih dobili.


Za pravo čast i slobodu Crne Gore!

"Dragulj ostaje na cijeni i ako padne u blato; prašina ostaje prašina makar se digla do neba."