Monografija Bratstvo Dubljević autora Rista Dubljevića – “Znamo da smo od Milića”
6 kolovoza, 2021
"Tokovi"
Časopis “Tokovi” – Razura Milića iz Bjelica prilikom napada Numan paše Ćuprilića na Crnu Goru
3 listopada, 2021